Penucheldre
 

 

 

Croeso i wefan Penucheldre

Mae pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u cwmpas ac amser i fwynhau pleserau bywyd.

Ym Mhenucheldre, dyna’n union sydd ar gael. Rydym wedi datblygu 54 o fflatiau newydd, modern, digon helaeth ond eto yn ddigon bychan i fod yn hawdd ymdopi â hwy (dim mwy o orfod poeni am ormod o waith glanhau a thrwsio). A phopeth tu ôl i’ch drws ffrynt preifat eich hun.

Canolbwynt Penucheldre yw’r ardal gymunedol agored, olau, ble gallwch ymlacio gyda ffrindiau yn y bwyty neu fwynhau eich hoff ddiddordebau. Gall eich ffrindiau ymuno hefyd, hyd yn oed os nad ydynt yn drigolion, drwy ymuno â Chlwb Pen Llys.

Os gwelwch bod gennych anghenion gofal wrth fynd yn hŷn, mae ein cartrefi wedi cael eu hadeiladu fel bod modd ychwanegu cymhorthion yn hawdd iawn. Gallwn hefyd drafod â chi sut y gallwn ddarparu gofal a chefnogaeth, mewn cynllun wedi’i deilwra’n arbennig ar eich cyfer.

Felly am ddyfodol annibynnol, diogel, efallai mai Penucheldre yw’r lle i chi.

Bookmark and Share


Gwneud Cais

Os yw Penucheldre’n apelio atoch chi gwnewch gais am lety yma.

Cysylltu

Rheolwr Cynllun
Penucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RJ
Tel: 01407761742
Ebost: post@grwpcynefin.org