Penucheldre
 

 

Gofal

Gofal a chefnogaeth ym Mhenucheldre

Efallai nad ydych angen gofal ar hyn o bryd, ond ym Mhenucheldre bydd posib derbyn yr union lefel o ofal a chefnogaeth ag y dymunwch, os byddwch angen hynny yn y dyfodol.

Caiff gofal ei deilwra i’ch anghenion penodol chi a bydd yn bosib cynnwys cymhorthion penodol yn eich fflat, os bydd angen.

Rydym yn annog holl drigolion Penucheldre i fyw bywydau llawn, prysur ac annibynnol, a’r  nod yw eich cefnogi i barhau felly, beth bynnag fydd eich anghenion.

Ein darpariaeth gofal a chefnogaeth:

hyblygrwydd o ran y gofal a gynigir
gofal wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer eich anghenion
cefnogaeth pan a sut y dymunwch
cymorth ac anogaeth i fyw bywyd llawn, prysur ac annibynnol
    cyswllt larwm cymunedol gyda chefnogaeth 24 awr y dydd

 

Os yw Penucheldre’n apelio atoch chi efallai y bydd gennych ddiddordeb gwneud cais am lety gyda ni. Lawrlwythwch ein Ffurflen Gais

Pwy all wneud cais?
I fod yn gymwys am lety bydd disgwyl i ymgeisydd gwrdd ag un neu fwy o’r meini prawf isod:

• 60 oed neu’n hŷn
• Wedi derbyn asesiad o’u hanghenion unigol (neu yn fodlon derbyn asesiad o’r fath)
• Bod angen llety, cefnogaeth a/neu ofal

Os hoffech drafod gwneud cais â ni, neu os hoffech i ni anfon pecyn gwybodaeth a ffurflen gais atoch drwy’r post, cysylltwch â’r Rheolwr Cynllun ar 01407 761742 neu ebost post@grwpcynefin.orgBookmark and Share


Gwneud Cais

Os yw Penucheldre’n apelio atoch chi gwnewch gais am lety yma.

Cysylltu

Rheolwr Cynllun
Penucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RJ
Tel: 01407761742
Ebost: post@grwpcynefin.org