Penucheldre
 

 

Fflatiau

Cartrefi modern a chyfforddus

Mae holl fflatiau Penucheldre’n fodern, cyfforddus a diogel ac wedi’u lleoli mewn ardal braf o Gaergybi. Rydym wedi cyfuno steil gydag ystyriaethau ymarferol er mwyn sicrhau bod modd i chi fyw bywyd llawn heb orfod poeni am rwystrau o ddydd i ddydd.

Gallwch ddewis rhwng fflat 1 neu 2 lofft ac mae pob un gyda drws ffrynt ei hun a balconi neu batio unigol. Bydd gennych ystafell ymolchi en suite fawr gyda chawod mynediad gwastad.

Mae’r adeilad yn ddiogel a hawdd mynd o le i le ynddo, gyda lifft i bob llawr, system mynediad drws diogel a linc larwm argyfwng 24 awr.

Nodweddion ein fflatiau

1 a 2 lofft
eich drws ffrynt eich hun
balconi neu batio unigol
ystafell ymolchi en suite gyda chawod mynediad gwastad
addas i ddefnyddwyr cadair olwyn
ar gael i’w rhentu
lifft i bob llawr
system mynediad drws diogel
linc larwm gymunedol cefnogaeth 24 awr


Cliciwch ar y lluniau isod i weld cynllun llawr manwl y fflatiau 1 a 2 lofft.

Cynllun Fflat

Fflat 1 lloft
Fflat 2 loft
Cliciwch ar y lluniau i ehangu

Taith Rithiol Fflat Arddangos


Tu Allan

Penucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RJ
Tel: 01407761742
Ebost: post@grwpcynefin.org


Gweld Penucheldre mewn map mwy

Llyfryn Gwybodaeth - yma yn fuan...

Os hoffech i ni anfon pecyn gwybodaeth atoch drwy’r post, cysylltwch â’r Rheolwr Cynllun ar 01407 761742 neu ebost post@grwpcynefin.org

Os yw Penucheldre’n apelio atoch chi efallai y bydd gennych ddiddordeb gwneud cais am lety gyda ni. Lawrlwythwch ein Ffurflen Gais

Pwy all wneud cais?
I fod yn gymwys am lety bydd disgwyl i ymgeisydd gwrdd ag un neu fwy o’r meini prawf isod:

• 60 oed neu’n hŷn
• Wedi derbyn asesiad o’u hanghenion unigol (neu yn fodlon derbyn asesiad o’r fath)
• Bod angen llety, cefnogaeth a/neu ofal

Os hoffech drafod gwneud cais â ni, neu os hoffech i ni anfon pecyn gwybodaeth a ffurflen gais atoch drwy’r post, cysylltwch â’r Rheolwr Cynllun ar 01407 761742 neu ebost post@grwpcynefin.org


Bookmark and Share


Gwneud Cais

Os yw Penucheldre’n apelio atoch chi gwnewch gais am lety yma.

Cysylltu

Rheolwr Cynllun
Penucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RJ
Tel: 01407761742
Ebost: post@grwpcynefin.org