Penucheldre
 

 

 

Bwyty

Gwledda mewn steil, 7 diwrnod yr wythnosDarperir cinio yn Mhenucheldre saith diwrnod yr wythnos. Mae’r cinio yn cael ei weini yn y Bwyty.

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda’r Rheolwr.

 

Gwledda

 


Bookmark and Share


Gwneud Cais

Os yw Penucheldre’n apelio atoch chi gwnewch gais am lety yma.

Cysylltu

Rheolwr Cynllun
Penucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RJ
Tel: 01407761742
Ebost: post@grwpcynefin.org